Kairos Logic

Snusförnuftig lageroptimering (och 4 konkreta råd)

Snusförnuftig lageroptimering (och 4 konkreta råd)

Ett par extra steg per plockrunda kan tyckas obetydligt, men kan resultera i många onödiga kilometer och timmar utslaget över ett år. Detta påverkar så klart sådana viktiga parametrar som er leveransprecision, kundnöjdhet och i slutändan även er vinst. Att optimera lagret bör inte vara något avgränsat projekt, utan snarare en fortlöpande strävan – en ambition att ständigt förbättra och effektivisera. Men det behöver inte alltid innefatta stora och kostsamma insatser, utan även med relativt små medel kan märkbara resultat uppnås. Här nedan följer fyra (snus)förnuftiga råd som vi tycker att ni bör ta i beaktning. Några av dem kan…
Read More
Kvantifiera mera! (God praxis och 4 tips på oumbärliga nyckeltal.)

Kvantifiera mera! (God praxis och 4 tips på oumbärliga nyckeltal.)

För att kunna påbörja ett vettigt effektiviserings- och optimeringsarbete, inom vilket företag som helst, krävs först och främst grundlig och genomtänkt mätning, följt av analys, utvärdering och målsättning. Det som ska mätas är nyckeltal, eller så kallade KPI:er (Key Performance Indicators), och dessa har som syfte att på ett konkret sätt synliggöra hur väl vitala delar av verksamheten presterar. Baserat på dessa kan man sedan sammanställa data som gör det möjligt att dra generella slutsatser och sätta strategier.I en försörjningskedja skulle vi vilja påstå att lagret är den enskilt viktigaste länken. Det är en komplex organisation med många moment och variabler…
Read More
Ahlsell och Dynamiska Plockrundor

Ahlsell och Dynamiska Plockrundor

Ahlsell effektiviserar med Kairos Logic  Norden-baserade teknikgrossisten Ahlsell använder Kairos Logic för att vinna effektiviseringar inom både tid och arbetsinsats, genom att välja den mest lämpade leverantören av kontextuell intelligens inom supply chain.Ahlsell är en av de största distributörerna i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner, med verksamhet även i Baltikum, Ryssland och Polen. Företaget har en lång tradition av “omnichannel retailing”, och de har inlett ett arbete med att implementera smarta logistiklösningar i flera av deras 250 anläggningar, för att säkerställa att de kan hålla sitt löfte om att leverera till kl. 07:00 nästföljande dag, alla order som mottas…
Read More