Optimering av plockrundor

AI och Supply Chain = Sant!

AI och Supply Chain = Sant!

Vid nämnandet av artificiell intelligens, eller kort och gott AI, är det många som kommer att tänka på science fiction och självmedvetna robotar. Det är naturligtvis oerhört svårt att sia om hur teknologin kommer att utvecklas i framtiden, men följande kan vi åtminstone konstatera med relativ säkerhet: Trots att framstegen inom fältet avlöser varandra i rask takt är den sant självmedvetna artificiella intelligensen än så länge inte något mer än en avlägsen fantasi – men möjligheterna som erbjuds redan idag är minst sagt spännande. Vad är egentligen AI? Enkelt uttryckt (och med reservation för att undertecknad är långt ifrån någon…
Read More
Snusförnuftig lageroptimering (och 4 konkreta råd)

Snusförnuftig lageroptimering (och 4 konkreta råd)

Ett par extra steg per plockrunda kan tyckas obetydligt, men kan resultera i många onödiga kilometer och timmar utslaget över ett år. Detta påverkar så klart sådana viktiga parametrar som er leveransprecision, kundnöjdhet och i slutändan även er vinst. Att optimera lagret bör inte vara något avgränsat projekt, utan snarare en fortlöpande strävan – en ambition att ständigt förbättra och effektivisera. Men det behöver inte alltid innefatta stora och kostsamma insatser, utan även med relativt små medel kan märkbara resultat uppnås. Här nedan följer fyra (snus)förnuftiga råd som vi tycker att ni bör ta i beaktning. Några av dem kan…
Read More
Kvantifiera mera! (God praxis och 4 tips på oumbärliga nyckeltal.)

Kvantifiera mera! (God praxis och 4 tips på oumbärliga nyckeltal.)

För att kunna påbörja ett vettigt effektiviserings- och optimeringsarbete, inom vilket företag som helst, krävs först och främst grundlig och genomtänkt mätning, följt av analys, utvärdering och målsättning. Det som ska mätas är nyckeltal, eller så kallade KPI:er (Key Performance Indicators), och dessa har som syfte att på ett konkret sätt synliggöra hur väl vitala delar av verksamheten presterar. Baserat på dessa kan man sedan sammanställa data som gör det möjligt att dra generella slutsatser och sätta strategier.I en försörjningskedja skulle vi vilja påstå att lagret är den enskilt viktigaste länken. Det är en komplex organisation med många moment och variabler…
Read More
Är er Supply Chain redo för 2021?

Är er Supply Chain redo för 2021?

2020 börjar lida mot sitt slut och för de flesta av oss har det varit ett mycket tufft och utmanande år, på ett sätt som få hade kunnat förutse. Men i och med utvecklandet av Covid-vaccinet ser det nu ut som att det äntligen finns ett ljus i tunneln, och att vi kan förvänta oss en tydlig vändpunkt någon gång under nästa år.Men är ni rätt positionerade för att dra full nytta av situationen, när vändningen kommer? Är er Supply Chain så väloljad som den kan vara, eller finns det sårbarheter och flaskhalsar som kanske till och med har förvärrats…
Read More
Mindre stress = högre output

Mindre stress = högre output

Stressen idag är påtaglig oavsett bransch eller yrkestitel. Runt den här tiden på året, julen vid tiden för artikelns skapande, så blir det ännu mer påfrestande inom vissa branscher. Lägg därtill en pågående pandemi med ökat distansering till nära och kära och ökade krav på de som levererar sina produkter till dörren. Alla som jobbar inom supply chain, vare sig det är e-handlare, producenter eller grossister har en enorm press på att leverera och att leverera i tid. Kedjan är lång; från mjukvarulösningar som ska ta emot ordern, vi lager till transport och slutdistribution innan mottagaren nås.  Vår ambition när…
Read More
Ahlsell och Dynamiska Plockrundor

Ahlsell och Dynamiska Plockrundor

Ahlsell effektiviserar med Kairos Logic  Norden-baserade teknikgrossisten Ahlsell använder Kairos Logic för att vinna effektiviseringar inom både tid och arbetsinsats, genom att välja den mest lämpade leverantören av kontextuell intelligens inom supply chain.Ahlsell är en av de största distributörerna i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner, med verksamhet även i Baltikum, Ryssland och Polen. Företaget har en lång tradition av “omnichannel retailing”, och de har inlett ett arbete med att implementera smarta logistiklösningar i flera av deras 250 anläggningar, för att säkerställa att de kan hålla sitt löfte om att leverera till kl. 07:00 nästföljande dag, alla order som mottas…
Read More