Lageroptimering

Snusförnuftig lageroptimering (och 4 konkreta råd)

Snusförnuftig lageroptimering (och 4 konkreta råd)

Ett par extra steg per plockrunda kan tyckas obetydligt, men kan resultera i många onödiga kilometer och timmar utslaget över ett år. Detta påverkar så klart sådana viktiga parametrar som er leveransprecision, kundnöjdhet och i slutändan även er vinst. Att optimera lagret bör inte vara något avgränsat projekt, utan snarare en fortlöpande strävan – en ambition att ständigt förbättra och effektivisera. Men det behöver inte alltid innefatta stora och kostsamma insatser, utan även med relativt små medel kan märkbara resultat uppnås. Här nedan följer fyra (snus)förnuftiga råd som vi tycker att ni bör ta i beaktning. Några av dem kan…
Read More
Mindre stress = högre output

Mindre stress = högre output

Stressen idag är påtaglig oavsett bransch eller yrkestitel. Runt den här tiden på året, julen vid tiden för artikelns skapande, så blir det ännu mer påfrestande inom vissa branscher. Lägg därtill en pågående pandemi med ökat distansering till nära och kära och ökade krav på de som levererar sina produkter till dörren. Alla som jobbar inom supply chain, vare sig det är e-handlare, producenter eller grossister har en enorm press på att leverera och att leverera i tid. Kedjan är lång; från mjukvarulösningar som ska ta emot ordern, vi lager till transport och slutdistribution innan mottagaren nås.  Vår ambition när…
Read More