Technology

Snusförnuftig lageroptimering (och 4 konkreta råd)

Snusförnuftig lageroptimering (och 4 konkreta råd)

Ett par extra steg per plockrunda kan tyckas obetydligt, men kan resultera i många onödiga kilometer och timmar utslaget över ett år. Detta påverkar så klart sådana viktiga parametrar som er leveransprecision, kundnöjdhet och i slutändan även er vinst. Att optimera lagret bör inte vara något avgränsat projekt, utan snarare en fortlöpande strävan – en ambition att ständigt förbättra och effektivisera. Men det behöver inte alltid innefatta stora och kostsamma insatser, utan även med relativt små medel kan märkbara resultat uppnås. Här nedan följer fyra (snus)förnuftiga råd som vi tycker att ni bör ta i beaktning. Några av dem kan…
Read More
Är er Supply Chain redo för 2021?

Är er Supply Chain redo för 2021?

2020 börjar lida mot sitt slut och för de flesta av oss har det varit ett mycket tufft och utmanande år, på ett sätt som få hade kunnat förutse. Men i och med utvecklandet av Covid-vaccinet ser det nu ut som att det äntligen finns ett ljus i tunneln, och att vi kan förvänta oss en tydlig vändpunkt någon gång under nästa år.Men är ni rätt positionerade för att dra full nytta av situationen, när vändningen kommer? Är er Supply Chain så väloljad som den kan vara, eller finns det sårbarheter och flaskhalsar som kanske till och med har förvärrats…
Read More